Totaalconcept

Aanvraag Family Protection en Cyber

Voor € 200,- per jaar verzekerd tegen de gevolgen van cybercriminaliteit (zoals cyberafpersing, e-reputatieschade, identiteitsfraude, verlies van geld op rekening en inbreuk op privacy) ontvoering en geweld.

Hiscox - aanvulling rubriek F (family protection en cyber)

Verzekeringnemer

Verzekering

Standaard eigen risico Cyber € 250,- (Cyberafpersing, (e-)Reputatieschade, Inbreuk op privacy, Verlies van geld (op rekening))

Verklaring

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend
Bezig met versturen

Toelichting op art. 7:928 BW

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.