Totaalconcept

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier Particulier

Verzekeringnemer

De persoonsgegevens benodigd voor het aanvragen van deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door ons gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is ons privacyreglement van toepassing.
DD/MM/JJJJ

Toelichting

Hier leest u meer over:

  • Toelichting reikwijdte mededelingsplicht uit Art. 7:928 BW
  • Privacy Statement
  • Klachten
  • Mededeling bescherming persoonsgegevens
  • Bedenktijd
  • Fraude
  • Toepasselijk recht