Private Insurance for Family Offices

Paardekooper Private Insurance is gespecialiseerd in maatwerk verzekeringsoplossingen voor private clients die aangesloten zijn bij een single-family office, multi-family office of soortgelijke organisatie. Wij begrijpen dat elke familiestructuur anders is. Daarom bieden wij een gepersonaliseerde benadering aan die is afgestemd op de wensen van elke afzonderlijke familie.

Het Family Office Insurance Team

Binnen ons kantoor hebben wij een apart team samengesteld dat zich specifiek richt op het adviseren van private clients die zijn aangesloten bij een single-family office, multi- family office of soortgelijke organisatie. Onze propositie is daarmee uniek in Nederland te noemen. Het team bestaat uit een select aantal senior-relatiemanagers die zich enkel bezig houden met het bedienen van zeer vermogende particulieren, families en ondernemers (veelal familiebedrijven). Zij zijn bekend met familiestructuren, beschikken over gespecialiseerde kennis en zijn maatwerk oplossingen meester.

Kapitaalbescherming

Verzekeren vormt een wezenlijk onderdeel om een vermogen in stand te houden (kapitaalbescherming). Door onze specifieke focus, gericht op het verzekeren van vermogende particulieren zien wij dat er complexiteit kan optreden bij het adviseren van (zeer) vermogende particulieren, ondernemers en families. Een family office kent van origine een regiefunctie en schakelt frequent externe specialisten in. Dit is voor ons aanleiding geweest om specifiek family offices te ondersteunen bij het bedienen van hun clientèle en op verzekeringsgebied als gespecialiseerde partner op te treden.

Lees meer over onze Mission Statement

Specialist in niche verzekeringen

Paardekooper heeft de kennis en ervaring in het verzekeren van complexe en niet-alledaagse risico’s, zelfs buiten de landsgrenzen, zoals:

Overzicht van onze niche verzekeringen

Second Opinion

Ons startpunt is een inventarisatie van alle lopende polissen. Op basis hiervan maken wij eerst een verhelderend overzicht van de huidige verzekeringssituatie. Vervolgens bieden wij een uitgewerkt adviesrapport aan, met hierin een voorstel om de gehele verzekeringssituatie te optimaliseren. Bij een totaalvoorstel blijkt frequent een combinatie van voordelen mogelijk, zoals:

  • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen;
  • Upgrade in dekkingen en condities;
  • Betere structuur, consistentie en uniformiteit in de gehele portefeuille;
  • Substantiële -jaarlijkse- premiebesparing;
  • Actualisatie van verzekerde bedragen; uitsluiting van onder- of oververzekering;
  • Afstemming alarmbeveiliging, clausules en overige aandachtspunten.

Bekijk hier een voorbeeld verzekeringsvoorstel (incl. adviesrapport)

Kennismaking

Mocht een van de genoemde onderwerpen aanleiding zijn voor een nadere toelichting, dan maken wij uiteraard graag een afspraak. Wij kunnen u én uw team nader informeren over onze visie op kapitaalbescherming.

Thomas Paardekooper
030 – 303 21 22
Tpaardekooper@paardekooper.net