De Kunst van goed verzekeren

Vele mensen zijn in het bezit van mooie kunstobjecten. Variërend van schilderijen tot beelden, van antiek tot modern en van een volledige collectie tot één enkel fraai object. Omdat alle kunst kwetsbaar is, lijkt het belangrijk de financiële risico’s goed af te schermen. Toch gebeurt dit lang niet altijd.

Bezitters van kunstverzamelingen kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld: de eerste categorie heeft de kunstcollectie door de jaren heen bij elkaar verzameld en de tweede categorie is via een erfenis in het bezit gekomen van een collectie. Wat beide groepen gemeen hebben, is de vaak sterke emotionele band met hun objecten. Bij het optreden van schade kan het eventuele emotionele verlies niet altijd worden gecompenseerd, te denken valt aan schades waarbij het object geheel vernietigd wordt zoals bij brand. Financieel is er echter wel goede bescherming mogelijk. Veel kunstverzamelaars zijn onvoldoende verzekerd tegen schade. Zij gaan er vanuit dat de inboedelverzekering voldoende dekking biedt voor schade aan hun kostbare bezittingen. Dit blijkt in de praktijk helaas vaak niet voldoende. Een goede kunstverzekering is daarom dan ook geen overbodige luxe. In gesprekken met cliënten komen wij niet zelden tot de conclusie dat een aanpassing van het verzekeringspakket zeer wenselijk is.

Beperkingen van de inboedelverzekering

Wij lichten de beperkingen van een inboedelverzekering toe. Wat houders van een gewone inboedelpolis vaak niet weten is dat de polis beperkingen stelt ten aanzien van bijzondere (kunst)objecten. Dit kunnen beperkingen zijn in de vorm van limieten aan het te verzekeren bedrag of aan de omvang van de dekking.

Voorbeeld

De grondslag van een inboedelverzekering is de nieuwwaarde. Men moet dan ook niet vreemd opkijken dat er problemen ontstaan bij schade aan kunstvoorwerpen. Letterlijk gezien kan de nieuwwaarde namelijk worden uitgelegd als de kosten voor het doek, de olieverf, de kwasten en een aantal arbeidsuren! Niet alleen de uiteindelijke vergoeding kan lager liggen, ook de hoogte van de dekking kan tekort schieten. Het meest verontrustend is de kunstbezitter die een inboedelverzekering heeft afgesloten zonder nadere specificatie van de kunst. We komen situaties tegen dat de waarde van één individueel kunstobject al hoger is dan het gehele verzekerde bedrag van de inboedel. Voorgaande maakt duidelijk dat de inboedelverzekering beperkingen heeft, die door de kunstbezitters niet altijd worden onderkend.

“Het is raadzaam om kunst en/of antiek apart op een speciale kunst- en antiekpolis te verzekeren”.

Opvang van waardevermindering

Risicobeheersing is voor ons een belangrijk onderdeel van de private insurance diensten welke wij aanbieden. Met de juiste verzekeringsoplossing kun je vervelende situaties voorkomen. In het geval van kunst is met een goede verzekering zelfs een mogelijke waardevermindering van de kunstobjecten te verzekeren. Onlangs sprak ik met een gepassioneerde kunstverzamelaar over zijn collectie en de verzekering daarvan. De verzamelaar had drie bij elkaar horende vazen op een antieke kast staan waarvan er één ongelukkigerwijs bij het openen van de kast sneuvelde. De inboedelverzekering van de verzamelaar bood geen dekking. De teleurstelling werd nog groter toen de kunstverzamelaar zich realiseerde dat de vazen met elkaar een uniek geheel vormden en de overige twee vazen door de schade aanzienlijk minder waard waren geworden. In een goede kunstpolis is een zogenaamde paren- en stellenbepaling opgenomen die in het geval van de set vazen dekking biedt voor de waardevermindering van het geheel als gevolg van beschadiging van een deel van het kunstobject. In tegenstelling tot een inboedelverzekering biedt een goede kunstverzekering ook dekking voor eventuele blijvende waardevermindering na restauratie.

Kunstverzekering

Vaak denken kleinere of beginnende verzamelaars dat een kunstverzekering voor hen niet nodig is. Het tegendeel is waar. Of het nu om enkele duizenden euro’s gaat of om miljoenen euro’s, vaak realiseert men zich te laat dat de kostbaarheden beter verzekerd hadden kunnen worden. Meestal is dat nadat er sprake is van schade. Een kunstverzekering biedt naast een allrisk dekking met transportfaciliteit en een ruim (wereld) dekkingsgebied ook specifieke bepalingen zoals dekking voor blijvende waardevermindering na schade en een paren- en stellenbepaling. Daarnaast is belangrijk dat er dekkingsgebied, ook specifieke bepalingen, zoals dekking voor blijvende waardevermindering na schade en een automatische overdekking voor nieuwe kunstaankopen. Het komt veel voor dat men in het weekend of tijdens reizen in het buitenland objecten koopt. Dan is het plezierig als er direct dekking bestaat, inclusief het transport naar huis.

Premie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, behoeft de premie voor een antiek– of kunstverzekering niet hoog te zijn. Aangezien wij met diverse gespecialiseerde kunstverzekeraars werken en inmiddels veel kunstobjecten en verzamelingen verzekerd hebben, ligt bij ons de premie voor een all risks kunst- en antiekverzekering zelfs op hetzelfde niveau als van een standaard inboedelverzekering. Bij hogere verzekerde bedragen komt de premie voor kunst zelfs onder het niveau van de “recht-toe-recht-aan” inboedelpolis!

Schade-expertise

Niet onbelangrijk is ook de zorg bij en na een schade. Het is belangrijk om snel en adequaat te handelen. In geval van een schade zijn alle activiteiten gericht op het behoud van de objecten. Denk hierbij aan een waterschade aan Perzische tapijten. Het is van groot belang dat deze op de juiste manier worden gereconditioneerd om het doorlopen van kleuren en uithangen te voorkomen. Antiquarische boeken die nat zijn geworden kunnen door snel handelen veelal worden gered middels vriesdroogtechnieken. In al dit soort situaties is het van belang dat de juiste specialisten de juiste technieken toepassen.

Tot slot

Een schade kan niet altijd worden voorkomen, maar een goede verzekering kan wel helpen de financiële waarde van de collectie veilig te stellen. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Jorien Schopenhouer of Frits van der Laan. Zij geven graag advies over de verzekeringsmogelijkheden.


Offerte aanvragen

Paardekooper Assurantie- en Pensioenadviseurs
Soestdijkseweg Zuid 247, 3721 AE Bilthoven
Telefoon: 030 – 225 1459, Fax: 030 – 225 1461
E-mail: info@paardekooper.net

Bekijk hier het artikel: De kunst van goed Verzekeren