De Risico’s van Riet gedekt

Een assurantietussenpersoon met de grootste verzekeringsportefeuille in rietgedekte panden in Nederland is de aangewezen partij om een aantal prangende vragen te beantwoorden over de risico’s en het verzekeren van uw rietgedekte villa. Paardekooper Assurantie- en Pensioenadviseurs te Bilthoven heeft meer specialisaties, zoals het verzekeren van exclusieve bezittingen en het hogere segment van de markt.

“Verzeker u van de kennis en ervaring van een Specialist”

Een fraai, rietgedekt huis is een rijk en trots bezit. Zeker in het Gooi, waar de traditionele Gooische landhuisstijl een golvende rieten kap bijna dwingend voorschrijft. Maar behalve schoonheid en stijl geeft een rieten kap ook een verhoogd risico, op brand bijvoorbeeld. Voor veel verzekeringsmaatschappijen zelfs aanleiding om terughoudend te zijn en extra voorwaarden te hanteren bij het in dekking nemen van rietgedekte panden. Bij Paardekooper weten ze letterlijk alles over het verzekeren van rietgedekte huizen. Een specialisatie die het kantoor inmiddels een verzekeringsportefeuille heeft opgeleverd van duizenden rietgedekte objecten door heel Nederland. Nog maar onlangs heeft dit bedrijf een groot deel van de verzekeringsportefeuille van de Blaricumse Vereniging tot Onderlinge Brandverzekering (kortweg de ‘Blaricumse Onderlinge’) overgenomen, nadat de vereniging werd ontbonden. ‘Wij beheren met afstand de grootste verzekeringsportefeuille in rietgedekte panden van Nederland,’ stelt Frits van der Laan van Paardekooper Assurantiën. Voor Exclusief Wonen in het Gooi beantwoordt hij enkele van de meest actuele vragen met betrekking tot het verzekeren van rietgedekte huizen.

Wat zijn de specifieke risico’s van een rieten dak?

‘Rietgedekte villa’s, landhuizen en woonboerderijen hebben een verhoogd brandrisico ten opzichte van een pannengedekt pand. Er zijn twee soorten rieten daken te onderscheiden: traditioneel rietgedekte daken en rietgedekte daken met een schroefdakconstructie. Bij nieuwbouw wordt doorgaans gekozen voor een schroefdakconstructie, omdat dit een aanzienlijk lager brandrisico kent. Dit komt omdat het riet wordt geschroefd op een onderconstructie van plaatmateriaal. Mocht er brand uitbreken, dan is bij een dergelijke constructie minimale toevoer van zuurstof mogelijk, waardoor het vuur veel minder snel om zich heen kan grijpen. Het risico op een totaalverlies wordt daardoor aanzienlijk beperkt. De schroefdakconstructie is qua brandrisico vrijwel gelijk aan een pannengedekt pand. De verzekeringspremie is bij ons dan ook hierop aangepast en dus fors lager dan bij een traditioneel rietgedekt pand’.

De premie zal lager zijn als er een brandalarm of blussysteem is geïnstalleerd?

‘Ja, brandpreventieve maatregelen kunnen leiden tot een lagere premie. Hierbij valt te denken aan een brandmeldinstallatie met doormelding naar een particuliere alarmcentrale, een extern branddetectie- of brandblussysteem of bijvoorbeeld een bliksembeveiligingsinstallatie’.

Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald en de hoogte van de uitkering in het geval van schade?

‘De verzekeringspremie is gebaseerd op basis van de herbouwwaarde van het pand. Ons kantoor biedt de mogelijkheid om de herbouwwaarde van exclusieve objecten met een rieten dak te laten bepalen door een bouwkundige. Aan deze taxatie zijn geen kosten verbonden. Conform deze taxatie wordt het pand verzekerd voor de actuele herbouwwaarde, waardoor onderverzekering is uitgesloten. De schade aan het gebouw wordt vastgesteld op basis van herbouw- of herstelkosten en bij de inboedel op basis van nieuwwaarde’.

Waaruit bestaat de specialisatie in het verzekeren van rieten daken bij Paardekooper Assurantiën?

‘Omdat rietgedekte objecten een verhoogd brandrisico kennen zijn reguliere verzekeringsmaatschappijen terughoud met verzekeren. Er worden speciale voorwaarden gesteld en extra preventieve maatregelen vereist. Bovendien worden er hogere verzekeringspremies berekend. Door ons specialisatie en jarenlange expertise op het gebied van het verzekeren van rietgedekte panden en doordat wij elk pand laten inspecteren en taxeren door een bouwkundige, hebben wij een goed beeld van wat wij verzekeren en wat de risico’s zijn. Als het pand in een goede staat van onderhoud verkeert en er zijn de nodige brandpreventieve maatregelen genomen, dan resulteert dat in een scherpe premie. Door de actuele herbouwwaardebepaling verzekeren wij niet teveel en niet te weinig, maar exact het juiste bedrag. Voldoet het pand niet aan deze voorwaarden, dan zijn onze lage premies niet mogelijk. Zo houden wij onze schadestatistieken gezond en de premie laag’.

Waardoor is de ene verzekering beter dan de andere? Wat maakt het verschil?

‘Verzekeringen zijn een low interest onderwerp. Het eerste waar op wordt gelet is de premie, dus een scherpe en concurrende premie is belangrijk. Op de conditites van de verzekering wordt in de praktijk minder gelet, maar het moment van de waarheid komt onherroepelijk als er schade moet worden geclaimd! Vooral bij grotere villa’s is vaak een hogere waarde aan inboedel aanwezig. In de praktijk zien wij dat deze woonhuizen en kostbare inboedel vaak wel modaal verzekerd zijn tegen standaard condities. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat audiovisuele- en computerappratuur, kunst of antiek vaak gelimiteerd zijn op de polis en dus beperkte dekking geeft. Bij schade blijkt pas of iemand goed is verzekerd. Juist hierin onderscheidt ons kantoor zich sterk. Wij hanteren standaard de meest uitgebreide dekking, te weten: elk van buiten komend onheil. Hierbij kent de verzekering geen maximum ten aanzien van audio, kunst en antiek. Onze persoonlijke benadering en specialisatie in rietgedekte panden, gecombineerd met een kosteloze herbouwwaardebepaling, scherpe premie en daarbij zeer uitgebreide dekking, maakt dat ons kantoor zich al jaren sterk onderscheid in de markt. Het is niet voor niets dat onze relaties ons ook aanbevelen aan andere vrienden en kennissen. Dit is voor ons een bevestiging temeer dat onze relaties onze persoonlijke dienstverlening zeer op prijs stellen’.

Hoeveel huizen met rieten daken hebben jullie in portefeuille?

‘Ons kantoor richt zich op het verzekeren van onroerend goed in het algemeen. Dit omvat zowel particulier als commercieel onroerend goed. Hierbij valt te denken aan particuliere woonhuizen (zoals villa’s, landhuizen, woonboerderijen en vakantiehuizen in het buitenland) alsmede bedrijfsmatige panden en onroerendgoed portefeuilles. Naast reguliere pannengedekte panden heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in rietgedekte objecten. ‘Als gevolg van deze specialisatie heeft ons kantoor inmiddels duizenden rietgedekte objecten door heel Nederland verzekerd. Wij beheren daarmee de grootste verzekeringsportefeuille in rietgedekt onroerend goed van Nederland. Momenteel hebben wij in totaal ruim drie miljard euro aan onroerend goed verzekerd’.

Jullie hebben veel cliënten van de Blaricumse Onderlinge overgenomen?

‘Per 1 april jl. werd de Blaricumse Vereniging tot Onderlinge Brandverzekering ontbonden en de verzekeringsportefeuille geliquideerd. Door onze specialisatie in rietgedekte panden, scherpe premiestelling en hoog serviceniveau heeft een groot deel van de leden van de Blaricumse Onderlinge ervoor gekozen hun verzekeringen bij ons kantoor onder te brengen. Wij hebben een speciaal ‘collectief’ voor alle leden van de Blaricumse Onderlinge samengesteld. Veel mensen vonden het ook een goed moment om hun huidige verzekering eens tegen het licht te houden. In alle gevallen bleek dat wij een aanvullende premiebesparing konden realiseren’.

“Wij beheren de grootste verzekeringportefeuille in rietgedekte panden van Nederland”

Wat doet Paardekooper verder nog op het gebied van verzekeringen?

‘Wij zijn een allround assurantie- en pensioenadviesbureau, dus wij adviseren alle voorkomende particuliere én zakelijke verzekeringen. Te denken valt aan het verzekeren van auto’s, kunst, sieraden en antiek, maar ook andere soorten particuliere risico’s Daarnaast verzekeren wij bedrijfsaansprakelijkheid, alsmede alle zakelijke en bedrijfsmatige risico’s. Vrijblijvend kunnen wij een second-opinion laten uitvoeren door onze specialisten om de huidige verzekeringssituatie te boordelen. Omdat verzekeringen doorgaans te weinig aandacht krijgen, blijkt vaak dat er door de jaren heen een zeer onoverzichtelijk situatie is ontstaan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen dubbele dekkingen hebben en daardoor elk jaar opnieuw onnodig duur uit zijn. Bij nieuwe relaties nemen wij vaak alle verzekeringen door en in zeker driekwart van de gevallen constateren wij dat er een aanzienlijke premiebesparing kan worden gerealiseerd, indien wij de verzekering optimaal structureren’.

Waardoor onderscheiden jullie je in algemene zin van andere tussenpersonen?

‘Wij zijn een van de zeer weinig assurantiekantoren die zich specifiek richten op het verzekeren van particulieren in het hogere segment van de Nederlandse markt. Ons kantoor vertegenwoordigt ongeveer veertig grote, maar ook kleine (zeer gespecialiseerde) verzekeringsmaatschappijen, waardoor wij vanuit een onafhankelijke positie onze relaties kunnen adviseren welke maatschappij het product heeft dat het beste aansluit bij hun situatie. Alleen op deze manier kan Paardekooper haar cliënten optimaal van dienst zijn in specifieke verzekeringsvraagstukken’.


Offerte aanvragen

Paardekooper Assurantie- en Pensioensadviseurs B.V.
Soestdijkseweg Zuid 247
3721 AE Bilthoven
Tel.: 030 – 225 14 59
info@paardekooper.net
www.paardekooper.net

Bekijk hier het artikel: Exclusief Wonen – De Verzekering – Rieten Daken Special