Professionalisering van onze pensioen dienstverlening

U bent van ons een hoogwaardige dienstverlening gewend. Uiteraard blijven wij continu op zoek naar mogelijkheden om deze dienstverlening steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Op pensioengebied is er de afgelopen jaren veel gebeurd en staat er nog veel te gebeuren. Om daarin de beste dienstverlening te blijven bieden, hebben wij besloten onze pensioendiensten op een andere manier te organiseren:

  • wij hebben twee hoog gekwalificeerde pensioenadviseurs aangesteld met ieder hun specialisme.
  • daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Pensioen Consultants Westland (PCW).

Onze pensioenadviseurs zijn:

Judith Scherrenberg MPLA
Focus op pensioen voor de DGA en financial planning.
Pensioen@paardekooper.net
06 – 53 23 96 87

De DGA, ondernemer of particulier kan bij Judith Scherrenberg terecht voor individueel pensioenadvies én financial planning.

Wim Hoogendoorn
Focus op collectieve pensioenregelingen voor bedrijven.
Pensioen@paardekooper.net
06 – 12 63 32 85

Met betrekking tot adviesvragen over pensioenregelingen kunt u bij Wim Hoogendoorn terecht. Hij kan u op werkgeversniveau adviseren. U wordt bijgepraat over alles wat speelt op het pensioenterrein en wat dit voor uw organisatie en regeling betekent.

Indien u vragen mocht hebben of meer informatie wensen te ontvangen dan zien wij uw reactie graag tegemoet.