Samenwerking Nyenrode Art Fund

“Een bijzondere samenwerking, waarbij alle partijen een gemeenschappelijke passie en verworven specialisatie delen” vertelt Thomas Paardekooper, Nyenrode alumnus.

Nyenrode Art Fund

Art Fund Nyenrode zet zich in om kunst en kunstbeleving terug te brengen naar Nyenrode en een wezenlijke plaats te geven op het landgoed én in het gedachtengoed.

Stichting Art Fund Nyenrode doet dat met tentoonstellingen uit privé- en bedrijfscollecties van aan Nyenrode gerelateerde personen en organisaties. Daarnaast stelt Art Fund Nyenrode zich ten doel om een platform te zijn voor een eigen kunstcollectie op de campus. Schenkingen van kunstminnende alumni worden daar niet alleen dankbaar ontvangen, maar ook deskundig beheerd.

Samenwerking

Paardekooper Private Insurance is samen met de gespecialiseerde kunstverzekeraar Hiscox en Nyenrode Art Fund een bijzondere samenwerking aangegaan. De partijen bieden exposanten tijdens de georganiseerde exposities en tentoonstellingen kosteloos een kunstverzekering aan.

Waarom een Kunstverzekering?

“De Kunst van goed Verzekeren”

Veel kunstbezitters gaan er vanuit dat een inboedelverzekering een goede dekking biedt voor schade aan hun kostbare bezittingen. Bij schade blijkt achteraf veelal dat dit niet altijd het geval behoeft te zijn.

Lees meer

Bekijk hier de advertentie van Hiscox en Paardekooper over de gezamenlijke specialisatie in het verzekeren van kunst en kostbaarheden.


Bezoek:

De exposities van Art Fund Nyenrode zijn vrij toegankelijk voor de Nyenrode community.

Overige belangstellenden kunnen zich via e-mail aanmelden op servicedesk@nyenrode.nl waarbij we u verzoeken om datum, tijd en aantal bezoekers te vermelden, u wordt dan geïnformeerd of de expositie op het betreffende tijdstip toegankelijk is voor bezoekers.

Voor meer informatie: www.artfundnyenrode.nl