Aangesloten bij

Om de kwaliteit van onze adviezen te blijven waarborgen zijn wij eveneens aangesloten bij diverse in Nederland erkende instellingen. Onderstaand kunt u meer lezen over waar we zijn aangesloten en wat dit voor u als klant betekent.

Private Insurance Network

Ons kantoor is mede-initiatiefnemer van het Private Insurance Network. Hiermee zijn wij nog beter in staat om vanuit de behoeften van ons specifieke klantsegment de beste verzekeringsoplossingen te bieden, tegen scherpe tarieven bij gespecialiseerde verzekeraars, evenals gespecialiseerde kennis te delen.

Lees meer over dit samenwerkingsverband of onze diverse verschenen media.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als belangrijkste kerntaak om (gedrags)toezicht te houden welke gericht is op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. De toezicht wordt op basis van de Wet Financieel Toezicht (artikel 1:25) gebaseerd en gehandhaafd.

Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht een vergunning te hebben bij de AFM. De voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning zijn onder andere betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, integriteit etc.

Ons AFM-Vergunningsnummer: 12006075

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het instituut behandeld alle klachten met betrekking tot financiële producten en diensten. Kifid bemiddeld en oordeelt over geschillen tussen consumenten en hun financiële dienstverleners (bijv. banken, verzekeraars, intermediairs). Kifid is geheel onafhankelijk gedurende de beoordeling van klachten.

Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan leest u hier meer over onze klachtenprocedure.

Ons Kifid-aansluitnummer: 300.003277

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Iedere onderneming in Nederland is verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratie bevordert de algehele rechtszekerheid bij het zaken doen in Nederland.

Ons KvK-nummer: 30205330

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Het Private Insurance Network (PIN) waar we mede-initiatiefnemer van zijn, heeft haar eigen volmacht bedrijf, Private Insurance Assuradeuren (PIA). Dit volmacht bedrijf is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Hiermee geeft onze gezamenlijke volmacht aan dat zij voldoen aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.

Nieuws
 •  
  Wijziging polisvoorwaarden Huis & Kunst (Hiscox)

  Met betrekking tot de Huis & Kunst verzekering, heeft de verzekeringsmaatschappij Hiscox per prolongatiedatum enkele wijzigingen doorgevoerd in haar polisvoorwaarden. Hierbij informeren wij u graag over de nieuwe (aanvullende) dekkingen alsmede uitbreiding van bestaande condities.

  Lees meer

 •  
  Family Protection en Cyber

  De Huis en Kunst verzekering van Hiscox kan vanaf heden optioneel uitgebreid worden met de module 'Family Protection en Cyber'. Deze aanvullende gezinsdekking verzekerd u en uw gezin tegen de gevolgen van cybercriminaliteit.

  Lees meer

 •  
  Bescherm uw bedrijf tegen Cyberrisico's

  In Nederland heeft 60% van de bedrijven te maken gehad met cybercrime. Meer en meer rijst de bewustwording bij bedrijven ten aanzien van computerveiligheid, data, klantgegevens, preventie en een daarbij behorende financiële bescherming: de cyberrisksverzekering.

  Lees meer

 •  
  Samenwerking Nyenrode Art Fund

  Een mooie samenwerking tussen Paardekooper, kunstverzekeraar Hiscox en Nyenrode Art Fund. “Een bijzondere samenwerking, waarbij alle partijen een gemeenschappelijke passie en verworven specialisatie delen” vertelt Thomas Paardekooper, Nyenrode alumni.

  Lees meer