Totaalconcept

Aangesloten bij

Om de kwaliteit van onze adviezen te blijven waarborgen zijn wij eveneens aangesloten bij diverse in Nederland erkende instellingen. Onderstaand kunt u meer lezen over waar we zijn aangesloten en wat dit voor u als klant betekent.

Private Insurance Network

Ons kantoor is mede-initiatiefnemer van het Private Insurance Network. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om vanuit de behoeften van ons specifieke klantsegment de beste verzekeringsoplossingen aan te bieden, tegen scherpe tarieven bij gespecialiseerde verzekeraars, evenals gespecialiseerde kennis te delen.

Lees meer over dit samenwerkingsverband of onze diverse verschenen media.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als belangrijkste kerntaak om (gedrags)toezicht te houden op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Het toezicht wordt op basis van de Wet Financieel Toezicht (artikel 1:25) gebaseerd en gehandhaafd.

Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht een vergunning te hebben bij de AFM. De voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning zijn onder andere betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, integriteit etc.

Ons AFM-Vergunningsnummer: 12006075

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het instituut behandelt alle klachten met betrekking tot financiële producten en diensten. Kifid bemiddelt en oordeelt over geschillen tussen consumenten en hun financiële dienstverleners (bijv. banken, verzekeraars, intermediairs). Kifid is geheel onafhankelijk gedurende de beoordeling van klachten.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan leest u hier meer over onze klachtenprocedure.

Ons Kifid-aansluitnummer: 300.003277

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Iedere onderneming in Nederland is verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratie bevordert de algehele rechtszekerheid bij het zaken doen in Nederland.

Ons KvK-nummer: 30205330

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Het Private Insurance Network (PIN), waar we mede-initiatiefnemer van zijn, heeft haar eigen volmacht bedrijf Private Insurance Assuradeuren (PIA). Dit volmacht bedrijf is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Hiermee geeft onze gezamenlijke volmacht aan dat zij voldoen aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.