Totaalconcept

Herbouwwaardemeter

Herbouwwaardemeter

Algemene gegevens

Onderdeel 1: Type woning

Hulp bij het bepalen van het juiste type woning?
De inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van deze berekeningen.

Onderdeel 2: Bouwonderdelen en kwaliteitsniveaus

Hulp bij het bepalen van het juiste type dak en constructie?

Berekening

Som van de van toepassing zijnde percentages
(prijsstelling + correctie) x inhoud
Bijvoorbeeld: zwembad
Herbouwwaarde + extra toeslagen

Ondertekening

DD/MM/JJJJ
Door in bovenstaand tekstvak het woord 'akkoord' en uw volledige naam te typen, geeft u opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaart u dat het woord 'akkoord' een geschreven handtekening vervangt.