Onze Specialisten

Ons team bestaat uit ruim 20 goed opgeleide medewerkers. Eén ieder is hoog opgeleid en gespecialiseerd om u te allen tijde van het beste advies te voorzien.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Akte van aflegging belofte Financiële sector

Vanuit de branche Financiële Dienstverlening is het verplicht gesteld dat iedereen die in de financiële wereld werkt (beleidsbepalers, adviseurs, bemiddelaars en alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact) de ‘Bankiers Eed’ (Bankiers Belofte) aflegt. De Eed/Belofte zal bijdragen aan een integere bankensector.

Wij vinden dit meer dan logisch. Iedereen die werkzaam is binnen Paardekooper Private Insurance heeft dan ook deze Eed/Belofte ceremonieel afgelegd. Hiermee wordt verklaard dat iedereen te allen tijde naar eer en geweten zal handelen. Lees hieronder de Eed/Belofte die wij hebben afgelegd en waar wij naar streven.

Overeenkomstig de ‘Regeling eed of belofte financiële sector’, is de volgende voorgeschreven belofte afgelegd:

 • Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
 • Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.
 • Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.
 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.
 • Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.
 • Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.
 • Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 • Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!

Nieuws
 •  
  Wijziging polisvoorwaarden Huis & Kunst (Hiscox)

  Met betrekking tot de Huis & Kunst verzekering, heeft de verzekeringsmaatschappij Hiscox per prolongatiedatum enkele wijzigingen doorgevoerd in haar polisvoorwaarden. Hierbij informeren wij u graag over de nieuwe (aanvullende) dekkingen alsmede uitbreiding van bestaande condities.

  Lees meer

 •  
  Family Protection en Cyber

  De Huis en Kunst verzekering van Hiscox kan vanaf heden optioneel uitgebreid worden met de module 'Family Protection en Cyber'. Deze aanvullende gezinsdekking verzekerd u en uw gezin tegen de gevolgen van cybercriminaliteit.

  Lees meer

 •  
  Bescherm uw bedrijf tegen Cyberrisico's

  In Nederland heeft 60% van de bedrijven te maken gehad met cybercrime. Meer en meer rijst de bewustwording bij bedrijven ten aanzien van computerveiligheid, data, klantgegevens, preventie en een daarbij behorende financiële bescherming: de cyberrisksverzekering.

  Lees meer

 •  
  Samenwerking Nyenrode Art Fund

  Een mooie samenwerking tussen Paardekooper, kunstverzekeraar Hiscox en Nyenrode Art Fund. “Een bijzondere samenwerking, waarbij alle partijen een gemeenschappelijke passie en verworven specialisatie delen” vertelt Thomas Paardekooper, Nyenrode alumni.

  Lees meer