Onze specialisten

Ons team bestaat uit ruim 25 goed opgeleide medewerkers. Eén ieder is hoog opgeleid en gespecialiseerd om u te allen tijde van het beste advies te voorzien.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Akte van aflegging belofte Financiële sector

Vanuit de branche financiële dienstverlening is het verplicht gesteld dat iedereen die in de financiële wereld werkt (beleidsbepalers, adviseurs, bemiddelaars en alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact) de ‘bankierseed’ (bankiersbelofte) aflegt. De eed/belofte zal bijdragen aan een integere bankensector.

Wij vinden dit meer dan logisch. Iedereen die werkzaam is binnen Paardekooper Private Insurance heeft dan ook deze eed/belofte ceremonieel afgelegd. Hiermee wordt verklaard dat iedereen te allen tijde naar eer en geweten zal handelen. Lees hieronder de eed/belofte die wij hebben afgelegd en waar wij naar streven.

Overeenkomstig de ‘Regeling eed of belofte financiële sector’, is de volgende voorgeschreven belofte afgelegd:

 • Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
 • Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
 • Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;
 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
 • Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
 • Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
 • Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving;
 • Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!

Nieuws
 • Covid-19

  Paardekooper neemt maatregelen tegen Covid-19. Lees er meer over in dit korte nieuwsbericht.

  Lees meer

 •  
  Hypercar

  De laatste jaren is er een nieuw segment in de auto-industrie bijgekomen, de ‘hypercar’. De meeste verzekeraars ‘durven’ deze speciale categorie auto’s geeneens te verzekeren.

  Lees meer

 •  
  Interview Sotheby's - Live Iconic Magazine

  Sotheby's - Live Iconic Magazine - April 2019 | Een interview met Eduard en Thomas Paardekooper over het unieke verzekeringsconcept dat Paardekooper Private Insurance biedt voor de vermogende particulier en ondernemers.

  Lees meer

 •  
  Do's en Don'ts bij het verzekeren van Vastgoed

  Paardekooper | Het verzekeren van onroerend goed kan in allerlei varianten. Het kan zeer de moeite waard zijn om de risico's en de dekkingsmogelijkheden goed in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de van toepassing zijnde clausules.

  Lees meer