Onze Specialisten

Ons team bestaat uit ruim 20 goed opgeleide medewerkers. Eén ieder is hoog opgeleid en gespecialiseerd om u te allen tijde van het beste advies te voorzien.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Akte van aflegging belofte Financiële sector

Vanuit de branche Financiële Dienstverlening is het verplicht gesteld dat iedereen die in de financiële wereld werkt (beleidsbepalers, adviseurs, bemiddelaars en alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact) de ‘Bankiers Eed’ (Bankiers Belofte) aflegt. De Eed/Belofte zal bijdragen aan een integere bankensector.

Wij vinden dit meer dan logisch. Iedereen die werkzaam is binnen Paardekooper Private Insurance heeft dan ook deze Eed/Belofte ceremonieel afgelegd. Hiermee wordt verklaard dat iedereen te allen tijde naar eer en geweten zal handelen. Lees hieronder de Eed/Belofte die wij hebben afgelegd en waar wij naar streven.

Overeenkomstig de ‘Regeling eed of belofte financiële sector’, is de volgende voorgeschreven belofte afgelegd:

 • Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
 • Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.
 • Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.
 • Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.
 • Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.
 • Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.
 • Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 • Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!

Nieuws
 •  
  Do's en Don'ts bij het verzekeren van Vastgoed

  Paardekooper | Het verzekeren van onroerend goed kan in allerlei varianten. Het kan zeer de moeite waard zijn om de risico's en de dekkingsmogelijkheden goed in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de van toepassing zijnde clausules.

  Lees meer

 •  
  Familie vermogen

  Providence Capital - 2018 | De term 'Private Clients' is inmiddels een gangbaar begrip in Nederland. Bijzondere bezittingen verdienen bijzondere aandacht én expertise. Welkom in de wereld van 'Private Insurance'.

  Lees meer

 •  
  Extreem noodweer

  Paardekooper | We ervaren steeds vaker extreme regenval, hagelbuien en storm als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering. Dit extreme noodweer heeft daarom ook een steeds grotere schadelast tot gevolg voor bijvoorbeeld uw (rietgedekte) woonhuis of auto.

  Lees meer

 •  
  Top 5 brandoorzaken rietgedekte huizen

  Paardekooper | Uw rietgedekte huis is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar bezit. Brand dient daarom te allen tijde voorkomen te worden. Om deze reden hebben wij onderzoek gedaan naar specifieke brandoorzaken van rietgedekte panden.

  Lees meer