Onze specialisten

Ons team bestaat uit ruim 30 goed opgeleide medewerkers. Eén ieder is hoog opgeleid en gespecialiseerd om u te allen tijde van het beste advies te voorzien.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Akte van aflegging belofte Financiële sector

Vanuit de branche financiële dienstverlening is het verplicht gesteld dat iedereen die in de financiële wereld werkt (beleidsbepalers, adviseurs, bemiddelaars en alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact) de ‘bankierseed’ (bankiersbelofte) aflegt. De eed/belofte zal bijdragen aan een integere bankensector.

Wij vinden dit meer dan logisch. Iedereen die werkzaam is binnen Paardekooper Private Insurance heeft dan ook deze eed/belofte ceremonieel afgelegd. Hiermee wordt verklaard dat iedereen te allen tijde naar eer en geweten zal handelen. Lees hieronder de eed/belofte die wij hebben afgelegd en waar wij naar streven.

Overeenkomstig de ‘Regeling eed of belofte financiële sector’, is de volgende voorgeschreven belofte afgelegd:

  • Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
  • Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
  • Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;
  • Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
  • Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
  • Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
  • Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving;
  • Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!