Offerte aanvragen

Zorgverzekering

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen dezelfde prijs (premie) voor de basisverzekering te accepteren. Ze mogen dus geen hogere premie vragen aan bijvoorbeeld zieken of ouderen.

Premie en eigen risico

Verzekerden betalen in Nederland maandelijks een vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. Via het inkomen betaalt u daarnaast de inkomensafhankelijke bijdrage. De verzekeraars bepalen de hoogte van nominale premie. Verder is er een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico naar keuze, oplopend van 0 tot 500 euro. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2017 gelijk aan 2016, namelijk 385,-. Het is voor het eerst sinds de invoering (2008) dat het eigen risico niet stijgt.

Het verplichte eigen risico geldt niet voor

 • Huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg

Er kan ook gekozen worden voor een extra eigen risico tot maximaal € 500,- per volwassen verzekerde per jaar boven op het verplicht eigen risico van € 385,-

Wijzigingen 2017

Wijzigingen Basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid, maar zal slechts op een klein gedeelte van de Nederlanders betrekking hebben. Het is in ieder geval goed om te weten dat voor de belangrijkste basiszorg, zoals geplande zorg, spoedeisende hulp en een bezoek aan de huisarts een basisverzekering ook in 2017 voldoende is.

De volgende dekkingen worden toegevoegd aan het basispakket:

 • Operatie van het bovenooglid op grond van medische noodzaak, bijvoorbeeld bij een slap of verlamd oog;
 • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
 • Besnijdenis op grond van medische noodzaak;
 • 37 fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met etalagebenen (pijn vanwege benauwde bloedvaten);
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf) voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld kort na ontslag uit het ziekenhuis;
 • Kunsttanden worden vergoed tot aan 23 jaar (in plaats van 18 jaar). Het gaat om jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen vanwege een ongeval;
 • Vergoedingen zonder eigen risico is uitgebreid

De vergoeding voor werelddekking – met een maximum tot aan het Nederlandse tarief – blijft ook volgend jaar onderdeel van de basisverzekering.

Opzegging

Uiterlijk vóór 15 november 2016 ontvangt u een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering van uw huidige verzekeraar. U bent vanaf 1 januari 2017 automatisch verzekerd volgens dit aanbod. U behoudt nagenoeg dezelfde dekking.

Opzegging voor 1 januari 2017

Indien u wilt wisselen van zorgverzekeraar dan dient u uw huidige verzekering voor 1 januari 2017 op te zeggen. Verzekeraars hebben hiervoor een zogenaamde ”overstapservice” geïntroduceerd.

Indien u voor 1 januari 2017 een verzekering bij een voor u nieuwe zorgverzekeraar afsluit, dan zorgt deze nieuwe verzekeraar dat het contact met de oude zorgverzekeraar wordt opgezegd. Uiteraard kunt u ook zelf uw zorgverzekering opzeggen.

Informatie aanvragen

Indien u vrijblijvend meer informatie wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze specialisten (030 – 303 21 30) of onderstaand formulier in te vullen.
Meer informatie aanvragen

Nieuws
 •  
  PAN Amsterdam 2017: Interview met Eduard en Thomas Paardekooper (4/4)

  In vier artikelen staan Eduard en Thomas Paardekooper stil bij veelvoorkomende misverstanden die leven onder particuliere kunstverzamelaars en bespreken zij verzekeringsmogelijkheden waarvan veel verzamelaars geen weet hebben. In het vierde artikel wordt er ingegaan op het totaalconcept voor de vermogende particulier, ondernemer en families.

  Lees meer

 •  
  PAN Amsterdam 2017: Interview Eduard en Thomas Paardekooper (3/4)

  In vier artikelen staan Eduard en Thomas Paardekooper stil bij veelvoorkomende misverstanden die leven onder particuliere kunstverzamelaars en bespreken zij verzekeringsmogelijkheden waarvan veel verzamelaars geen weet hebben. In het derde artikel wordt er ingegaan op tips voor verzamelaars met een grote kunstcollectie of familie erfenis.

  Lees meer

 •  
  PAN Amsterdam 2017: Interview met Eduard en Thomas Paardekooper (2/4)

  In vier artikelen staan Eduard en Thomas Paardekooper stil bij veelvoorkomende misverstanden die leven onder particuliere kunstverzamelaars en bespreken zij verzekeringsmogelijkheden waarvan veel verzamelaars geen weet hebben. In dit tweede artikel wordt er ingegaan op de misvattingen en bezwaren rondom het verzekeren van kunst en sieraden.

  Lees meer

 •  
  PAN Amsterdam 2017: Interview met Eduard en Thomas Paardekooper (1/4)

  In vier artikelen staan Eduard en Thomas Paardekooper stil bij veelvoorkomende misverstanden die leven onder particuliere kunstverzamelaars en bespreken zij verzekeringsmogelijkheden waarvan veel verzamelaars geen weet hebben.

  Lees meer