Offerte aanvragen

Zorgverzekering

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen dezelfde prijs (premie) voor de basisverzekering te accepteren. Ze mogen dus geen hogere premie vragen aan bijvoorbeeld zieken of ouderen.

Premie en eigen risico

Verzekerden betalen in Nederland maandelijks een vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. Via het inkomen betaalt u daarnaast de inkomensafhankelijke bijdrage. De verzekeraars bepalen de hoogte van de nominale premie. Verder is er een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico naar keuze, oplopend van 0 tot 500 euro. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2019 gelijk aan 2018, namelijk 385,-.

Het verplichte eigen risico geldt niet voor

  • Huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg

Er kan ook gekozen worden voor een extra eigen risico tot maximaal € 500,- per volwassen verzekerde per jaar boven op het verplicht eigen risico van € 385,-

Wijzigingen 2019

Wijzigingen Basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid, maar zal slechts op een klein gedeelte van de Nederlanders betrekking hebben. Het is in ieder geval goed om te weten dat voor de belangrijkste basiszorg, zoals geplande zorg, spoedeisende hulp en een bezoek aan de huisarts een basisverzekering ook in 2019 voldoende is.

De volgende dekkingen worden toegevoegd aan het basispakket:

  • Maximum van € 250,- voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen;
  • Hulp bij een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico;
  • Verruiming regeling zittend ziekenvervoer;
  • Oefentherapie bij COPD.

De vergoeding voor werelddekking – met een maximum tot aan het Nederlandse tarief – blijft ook volgend jaar onderdeel van de basisverzekering.

Opzegging voor 1 januari 2019

Indien u wilt wisselen van zorgverzekeraar dan dient u uw huidige verzekering voor 1 januari 2019 op te zeggen. Verzekeraars hebben hiervoor een zogenaamde ”overstapservice” geïntroduceerd.

Indien u voor 1 januari 2019 een verzekering bij een voor u nieuwe zorgverzekeraar afsluit, dan zorgt deze nieuwe verzekeraar dat het contact met de oude zorgverzekeraar wordt opgezegd. Uiteraard kunt u ook zelf uw zorgverzekering opzeggen.

Informatie aanvragen

Indien u vrijblijvend meer informatie wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze specialisten (030 – 303 21 30) of onderstaand formulier in te vullen.
Meer informatie aanvragen