Private Insurance

De term Private Cliënts is inmiddels een gangbaar begrip in Nederland. Banken, vermogensbeheerders, accountants, fiscalisten en advocaten richten zich op deze bijzondere clientèle. De meeste aandacht gaat veelal uit naar het ‘belegd vermogen’ met als eerste prioriteit; behoud van het opgebouwde kapitaal. Bescherming van het (fysieke) bezit blijft veelal onderbelicht. Zorgvuldig opgebouwd rendement kan echter als ‘sneeuw voor de zon’ verdwijnen als de verzekeringssituatie tekort schiet.

Bijzondere bezittingen verdienen bijzondere aandacht én expertise. Welkom in de wereld van Private Insurance!

Onbewust behoefte aan Private Insurance

Veruit de meeste verzekeraars zijn gericht op het verzekeren van modale bezittingen. Zowel de producten als het serviceniveau zijn hier op ingericht. Naarmate een onderneming, een (familie)bedrijf en het bezit groeien, verandert hiermede ook de levensstijl en inherent hieraan ook de dagelijkse risico’s. Vaak zijn polissen jaren geleden tot stand gekomen bij verschillende instanties en lopen inmiddels uit de pas met de werkelijke situatie. Om een eventuele mutatie of schadegeval snel te kunnen melden blijkt in de praktijk echter dat een bank of verzekeraar soms lastig bereikbaar is en wordt het contact als onpersoonlijk ervaren.

“Verzekeren kost geld, maar kan kapitalen schelen”

Als er vervolgens bijvoorbeeld meerdere auto’s komen, een kunstcollectie wordt opgebouwd of een tweede huis in het buitenland wordt aangekocht, zijn er bij de meeste verzekeraars beperkte tot geen mogelijkheden om dit soort niet-alledaags bezittingen goed te verzekeren. Er spelen grotere belangen en risico’s. Men realiseert zich dat men de desbetreffende adviseur of maatschappij is ontgroeit en dat men niet meer op dezelfde golflengte zit. De risico’s worden te groot of zijn te complex.

Kwaliteit is abstract, totdat men de voordelen ervaart

De essentie van verzekeren ligt in de gedachte om geen financieel risico te lopen welke men zelf niet kan of wil dragen. Maar als er iets gebeurt, dan dient het wel goed en snel geregeld te worden. Dat is uiteindelijk hét moment van de waarheid. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld na een grote brand of inbraak, wil men niet nog eens in de clinch komen te liggen met een verzekeraar. Te laat merkt men dan wat kwaliteit is en ervaart men het verschil tussen ‘jarenlang premie betalen’ of ‘verzekerd zijn’.

Vermogende particulieren hebben andere verzekeringsbehoeften

Vermogende particulieren en families hebben doorgaans andere verzekeringsbehoeften. Een uitvaart, fiets, huisdier of rechtsbijstand hoeven veelal niet meer verzekerd te worden. Dit financiële risico kan immers zelf goed gedragen worden. Naast het niet verzekeren kan ook gekozen worden om kleinere schades zelf te dragen door bijvoorbeeld hogere eigen risico’s te kiezen. Zo geniet men wel een kwalitatief hoogwaardige dekking bij calamiteiten én kan ook een lagere premie worden gerealiseerd. In beleggingstermen; meer rendement.

Overwegingen bepaalde zaken wel / niet te verzekeren

De meeste objecten uit mijn kunstcollectie zijn uniek, moet ik mijn kunstcollectie überhaupt wel verzekeren? Moet ik mijn nieuw aangekochte auto nog wel ‘allrisk’ verzekeren? Dit zijn vaak gehoorde overwegingen. De keuze om de auto wel / niet allrisk te verzekeren heeft ons inziens te maken met een andere component; de premie. Staat de te betalen premie in verhouding tot de risico’s? Meestal is de meerpremie voor de casco-dekking vrij gering en hierdoor kiezen de meeste mensen er toch voor om hun auto allrisk te verzekeren.

Verzekeringsoplossingen

Onderstaand een aantal voorbeelden die veelal minder bekend zijn;

Kunstverzamelaars met een omvangrijke en kostbare collectie, blijken soms, vanwege de hoge jaarlijkse kosten helemaal niet verzekerd te zijn. Alles verzekeren of helemaal niets verzekeren zijn echter twee uitersten. Bij grotere kunstcollecties zijn er vaak maatwerk mogelijkheden om tot een gepaste oplossing te komen. Soms kan een beperkte dekking uitkomst bieden. Voorbeelden hiervan zijn; restauration-only, first-loss, ‘brand’ of ‘locatie’ dekking. Ook kan gekozen worden om het ‘diefstalrisico’ of ‘waardevermindering’ uit te sluiten.

Wanneer bijvoorbeeld een collectie een erfenis betreft kan de verzekeringsbehoefte anders liggen. De behoefte bij de erfgenamen ligt meestal op behoud en het beheer van de collectie. Zo kan bijvoorbeeld het verzekeren van het ‘diefstalrisico’ minder relevant zijn. Immers, als een erfstuk wordt gestolen wordt er waarschijnlijk geen nieuw object aangekocht en derhalve is de behoefte aan schadevergoeding minder noodzakelijk. Een tweede aspect is dat erfgenamen vaak de intentie hebben om de erfstukken binnen de familie te houden. Hierdoor is dekking tegen ‘waardevermindering’ ook veelal minder relevant. Verkoop van de kunstobjecten zal waarschijnlijk toch niet plaatsvinden. Bij omvangrijke collecties kan derhalve gekozen worden om specifieke elementen uit te sluiten waardoor tevens een lagere premiestelling gerealiseerd kan worden.

Bekijk hier ons artikel: “Grote Kunstcollectie of Familie Erfenis?”

Uitgelicht; Het verzekeren van een belastingclaim

Bij vererving dient binnen ca. 8 tot 12 maanden na overlijden erfbelasting betaald te worden. Dit is na aftrek van de vrijstelling ca 20% van het vermogen als het wordt overgedragen aan de kinderen. Maar als het vermogen belegd is in bijvoorbeeld aandelen of onroerend goed of anderzijds geïnvesteerd is, kan het vermogen ‘illiquide’ zijn. Dit kan overigens nog versterkt worden als de financiële markten tijdelijk in mineur zijn. Indien het vermogen hierdoor beperkt of in het geheel niet beschikbaar is, kan de ‘timing’ erfbelasting te betalen uiterst ongelegen komen. Het is dan plezierig om gedwongen verkoop hiermee uit te kunnen sluiten door een belastingvrije uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering kan voor een tijdsperiode naar eigen keuze van 3, 5, 10 jaar of langer afgesloten worden. Dit bedrag kan binnen enkele weken na overlijden al worden uitgekeerd. Het familiekapitaal blijft op deze simpele wijze gehele intact.

Nieuws
 •  
  Top 5 brandoorzaken rietgedekte huizen

  Paardekooper | Uw rietgedekte huis is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar bezit. Brand dient daarom te allen tijde voorkomen te worden. Om deze reden hebben wij onderzoek gedaan naar specifieke brandoorzaken van rietgedekte panden.

  Lees meer

 •  
  Preventietips voor het voorkomen van brand

  Paardekooper | Rietgedekte villa’s, landhuizen en woonboerderijen hebben een verhoogd brandrisico ten opzichte van een pannen gedekt pand. Doordat wij ruim 25 jaar gespecialiseerd zijn in het verzekeren van dit bijzondere risico, hebben wij ook ruime ervaring in de preventie van de bijbehorende (brand)risico’s van een rieten dak.

  Lees meer

 •  
  Het verzekeren van monumentale panden, 4 aandachtspunten

  Paardekooper | Menig eigenaar van een monumentaal pand kan in de veronderstelling zijn goed te zijn verzekerd. Maar monumentale panden hebben een bijzonder karakter. Reguliere verzekeraars zijn gericht op ‘modale’ woningen, maar een monumentaal pand dient niet modaal verzekert te worden. Voor het verzekeren van bijzondere panden met een historische waarde is een bepaalde expertise vereist, werk voor specialisten dus.

  Lees meer

 •  
  PAN Amsterdam 2017: Interview met Eduard en Thomas Paardekooper (4/4)

  In vier artikelen staan Eduard en Thomas Paardekooper stil bij veelvoorkomende misverstanden die leven onder particuliere kunstverzamelaars en bespreken zij verzekeringsmogelijkheden waarvan veel verzamelaars geen weet hebben. In het vierde artikel wordt er ingegaan op het totaalconcept voor de vermogende particulier, ondernemer en families.

  Lees meer