Rietgedekt woonhuis

Type rieten daken

Voor u en uw verzekering is het belangrijk om te weten wat de constructie is van uw rieten dak. Dit is zowel van belang voor onderhoud en preventie alsmede de eventueel verhogende risicofactoren op bijvoorbeeld brand. 

Premiebepalende factoren zijn bijvoorbeeld: bestemming van het gebouw, brand- en inbraakpreventie, eigen risico, regio én de bouwaard van het huis. De bouwaard betreft de constructie van de muren alsmede van het dak.

Verschillende type rieten dak constructies:

  • Traditioneel (niet) brandwerend onderschoten;
  • Schroefdak;
  • Ventilerend schroefdak;
  • Kunstriet;
  • Rieten dak – FairRoof.

Rieten dak – Traditioneel (niet) brandwerend onderschoten

De traditionele rieten kap bestaat uit een raamwerk van verticale balken (sporenkap) met daarop horizontale rietlatten. Deze rietlatten zitten dus aan de buitenkant van de dakconstructie. Het riet wordt bevestigd op de latten door middel van een rvs-staaldraad die om de lat wordt geslagen. Deze vorm van rietdekking was het meest toegepast in de 18e, 19e en 20e eeuw.

Het is een ‘open constructie’ waarbij het riet doorgaans van binnenuit zichtbaar blijft (niet brandwerend onderschoten) of waarbij het dak aan de binnenzijde is afgewerkt met gipsplaten (brandwerend onderschoten). Vandaar ook de naam ‘open dakconstructie’.

Bron afbeelding: Leertafel Brandweer Hollands Midden – Branden in rieten daken

Rieten dak – Schroefdak

Een schroefdakconstructie, ook wel ‘gesloten constructie’ genoemd, is de nieuwste en relatief veiligste methode van riet dekken. Om het riet te beschermen tegen een brand van binnenuit, kan het dak aan de binnenkant worden afgetimmerd met brandwerend materiaal (bijv. gipsplaten, sandwichpanelen of een gesloten beplating zonder luchtspouw). Van binnenuit ziet men hierbij geen riet meer, maar platenhout danwel de afwerking aan de binnenzijde.

“De brandveiligheid van een modern rieten dak wordt voor meer dan 95% toegeschreven aan de gesloten onderconstructie” Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV).

Door deze risico beperkende eigenschappen van deze constructie is er minder luchttoevoer mogelijk ten opzichte van een traditionele rieten kap. Hierdoor is het brandrisico aanmerkelijk lager en kent daardoor een lagere verzekeringspremie. In veel gevallen kan zelfs de premie van een pannen gedekte woning gehanteerd worden. Deze vorm van rietdekken is tegenwoordig zeer gebruikelijk.

Rieten dak – Ventilerend schroefdak

Een ventilerend schroefdak is een combinatie tussen een traditionele rietenkap en een schroefdak en kent diverse benamingen (ook wel: ‘verbeterd schroefdak’ of ‘traditionele constructie met gesloten constructie’).

Uitgangspunt hierbij is dat op het gehele onderdak spaanplaten zijn aangebracht en kent daardoor een gesloten constructie. Echter is het riet niet ‘geschroefd’ op deze platen maar ‘gebonden’ op latten. Om dit te realiseren is een spouw aangebracht op de spaanplaten waardoor luchttoevoer mogelijk is en het riet kan ventileren. Deze vorm van rietdekking komt vooralsnog zeer zelden voor.

Rieten dak – Kunstriet

Patentriet, ook wel kunstriet, is een onderhoudsarme rietsoort dat wordt gemaakt uit kunststof. Het is roestvrij, slijtvast, beloopbaar, mos -, algen- en schimmelvrij en het is onbrandbaar.

Rieten dak – FairRoof

FairRoof riet is een verbeterde variant van natuurlijk riet. FairRoof is dan wel voor 85% gebaseerd op de biomassa van natuurlijk riet, maar ook verrijkt met 15% componenten die FairRoof zelfs sterk geoptimaliseerde kwaliteiten geeft. Het product heeft dezelfde natuurlijke uitstraling als een traditioneel rietgedekt dak met diverse voordelen:

  • Het riet kan niet branden en is vlamdovend (gecertificeerd)
  • Het riet is onderhoudsvrij
  • Het riet heeft een langere levensverwachting
  • Het riet heeft een hoge isolatiewaarde (gecertificeerd Rc-waarde)
  • Het riet heeft een natuurlijke verkleuring

Offerte aanvragen

U kunt een offerte aanvragen wanneer uw woning een herbouwwaarde heeft vanaf € 600.000. Wilt u vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze specialisten (030 – 303 21 20) of onderstaand formulier in te vullen.

Indien gewenst kunnen wij vrijblijvend een totaalvoorstel doen voor uw gehele verzekeringssituatie. Vaak zijn premiebesparingen te realiseren in combinatie met verbetering in zowel condities als dekkingen.

Offerte aanvragen


Bron afbeelding: Leertafel Brandweer Hollands Midden – Branden in rieten daken