Totaalvoorstel?

Totaalconcept

We zien in de praktijk veelal dat de meeste mensen hun polissen in de loop der jaren gespreid hebben ondergebracht bij een bank, een intermediair en/of rechtstreeks bij een (internet)verzekeraar. Het overzicht ontbreekt daardoor en er is geen centraal aanspreekpunt. Doordat de polissen bij verschillende instanties lopen, wordt men niet écht geadviseerd. We zien vaak dat men al jaren niet goed verzekerd is, zelfs onbedoeld jarenlang dubbel verzekerd is of dat er vrij essentiële verzekeringen ontbreken en verzekerde bedragen niet overeenstemmen met de werkelijkheid (over- of onderverzekering).

Werkwijze

Ons startpunt bij nieuwe (totaal)relaties, zowel particulier als zakelijk, is een inventarisatie van alle lopende polissen. Dit geeft een verhelderend overzicht van hoe men momenteel verzekerd is. Vervolgens doen wij een voorstel om de gehele verzekeringssituatie te optimaliseren. Zo nodig actualiseren wij de verzekerde bedragen (eventueel na een waardebepaling) en geven wij advies om tot de meest optimale dekking te komen.

“Wij doen in 9 van de 10 gevallen een totaalvoorstel dat goedkoper, beter én uitgebreider is!”

Een overzichtelijk geheel, alles onder één ‘dak’, een uitgebreidere dekking en meer service. Nieuwe relaties zijn gecharmeerd van onze persoonlijke aanpak en professionaliteit. Zij bevelen ons daarna vaak aan in hun eigen netwerk.

Bekijk hier een voorbeeld van ons ‘Verzekeringsvoorstel incl. advies-/aandachtspunten‘.

Totaalvoorstel

Bij ons totaalvoorstel blijkt frequent een combinatie van voordelen mogelijk, zoals:

  • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen;
  • Upgrade in dekkingen en condities;
  • Betere structuur, consistentie en uniformiteit in de gehele portefeuille;
  • Substantiële -jaarlijkse- premiebesparing;
  • Actualisatie van verzekerde bedragen (uitsluiting van onder- of oververzekering);
  • Afstemming alarmbeveiliging, clausules en overige aandachtspunten.

De gehele verzekeringssituatie wordt zodoende logischer gemaakt én relaties krijgen één aanspreekpunt voor al hun verzekeringen.

Informatie aanvragen