Offerte aanvragen

Aansprakelijkheid

Als ondernemer maar ook als verhuurder van een woning of bestuurder kunt u aansprakelijk zijn voor ontstane schade. Wij geven u graag advies over de risico’s die u of uw bedrijf loopt op het gebied van aansprakelijkheid. U kunt hierbij denken aan:

 • Aansprakelijkheid voor bedrijven: dekt personen- en zaakschade welke zijn veroorzaakt door het bedrijf/werknemers
 • Beroepsaansprakelijkheid: dekt vermogensschade die door de uitoefening van uw beroep is veroorzaakt bijvoorbeeld als uw klant door uw advies financiële schade lijdt
 • Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid: dekt aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht
 • Werkgeversaansprakelijkheid: werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt “tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden” tenzij de werkgever haar zorgplicht is nagekomen of de schade door opzet of bewuste roekenloosheid van de werknemer is veroorzaakt
 • Aansprakelijkheid huiseigenaren

Informatie aanvragen

Indien u vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze specialisten (030 – 303 21 50) of onderstaand formulier in te vullen.
Offerte aanvragen  Meer informatie aanvragen

Nieuws
 •  
  Wijziging polisvoorwaarden Huis & Kunst (Hiscox)

  Met betrekking tot de Huis & Kunst verzekering, heeft de verzekeringsmaatschappij Hiscox per prolongatiedatum enkele wijzigingen doorgevoerd in haar polisvoorwaarden. Hierbij informeren wij u graag over de nieuwe (aanvullende) dekkingen alsmede uitbreiding van bestaande condities.

  Lees meer

 •  
  Family Protection en Cyber

  De Huis en Kunst verzekering van Hiscox kan vanaf heden optioneel uitgebreid worden met de module 'Family Protection en Cyber'. Deze aanvullende gezinsdekking verzekerd u en uw gezin tegen de gevolgen van cybercriminaliteit.

  Lees meer

 •  
  Bescherm uw bedrijf tegen Cyberrisico's

  In Nederland heeft 60% van de bedrijven te maken gehad met cybercrime. Meer en meer rijst de bewustwording bij bedrijven ten aanzien van computerveiligheid, data, klantgegevens, preventie en een daarbij behorende financiële bescherming: de cyberrisksverzekering.

  Lees meer

 •  
  Samenwerking Nyenrode Art Fund

  Een mooie samenwerking tussen Paardekooper, kunstverzekeraar Hiscox en Nyenrode Art Fund. “Een bijzondere samenwerking, waarbij alle partijen een gemeenschappelijke passie en verworven specialisatie delen” vertelt Thomas Paardekooper, Nyenrode alumni.

  Lees meer