Offerte aanvragen

Aansprakelijkheid

Binnen ieder bedrijf worden fouten gemaakt. Niet iedere fout heeft grote (financiële) gevolgen. Wanneer dit wel zo is, is het fijn als dit goed verzekerd is. Een schadebedrag kan namelijk hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt meer zekerheid voor een bedrijf én haar afnemers.

Daarnaast is het niet altijd duidelijk of een bedrijf ook aansprakelijk is. Binnen de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering is ook verweer verzekerd. Op deze manier wordt voorkomen dat een bedrijf geconfronteerd wordt met juridische kosten om het ‘gelijk’ te bewijzen.

Wij geven u graag advies over de diverse risico’s welke een bedrijf loopt op het gebied van aansprakelijkheid. Men kan hierbij denken aan:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid: biedt dekking voor personen- en zaakschade van derden veroorzaakt door het bedrijf/werknemers;
  • Beroepsaansprakelijkheid: dekt vermogensschade van derden bij de uitoefening van het beroep. Bijvoorbeeld als een relatie door een advies/ontwerp financiële schade lijdt;
  • Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid: beschermt het privévermogen bij aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor handelingen welke zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht;
  • Aansprakelijkheid gebouweigenaren: Dekt letsel- en materiële schade aan derden welke wordt veroorzaakt door het gebouw dat een eigenaar bezit.

Offerte aanvragen – Aansprakelijkheid

Wilt u vrijblijvend meer informatie of een persoonlijke offerte ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze specialisten (030 – 303 21 50) of onderstaand offerteformulier in te vullen.

Offerte aanvragen

Totaalvoorstel

Indien gewenst kunnen wij vrijblijvend een totaalvoorstel doen voor de gehele verzekeringssituatie. Vaak zijn premiebesparingen te realiseren in combinatie met verbetering in zowel condities als dekkingen.

Totaalvoorstel