Offerte aanvragen

Dekkingen cyberrisk verzekering

Privacybescherming

Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims in verband met de behandeling van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Biedt dekking in geval van nalatigheid, schending van privacy of overtreding van de wetgeving inzake consumentenbescherming, contractbreuk en onderzoeken van regelgevende instanties. Geeft dekking bij problemen door uitval van de netwerkbeveiliging, inclusief overdracht van een virus door onachtzaamheid en onopzettelijke deelname aan een DDoS-aanval gericht tegen derden.

Schade door hackers

Dekt de kosten van het hercreëren of herstellen van beschadigde gegevens, systemen of programma’s. In een digitale wereld bestaat eigendom uit meer dan alleen materiële zaken. Het is dus nodig om een specifieke verzekering af te sluiten waarmee kosten voor het herstel van immateriële activa in de vorm van gegevens kunnen worden gedekt.

Kosten van inbreuk

Dekt de kosten in verband met de reactie op een inbreuk, zoals forensisch onderzoek om de inbreuk te bevestigen en vast te stellen, kosten voor melding aan de betrokkenen, kredietbeschermingsdiensten, waaronder kosten voor de bemanning van een callcenter die klanten kan aanbieden te controleren of verdachte transacties, alsmede kosten van crisismanagement en voor public relations.

Cyberafpersing

Dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen. Ook wordt de schade vergoedt tot het betalen van losgeld of geëiste zaken of diensten.

Cyber business interruption online

Biedt dekking tegen financiële schade, zoals verlies aan inkomsten wanneer netwerkafhankelijke bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Vroeger waren bedrijfsstagnaties het gevolg van brand, overstroming enz., maar door de voortschrijdende techniek zijn er nieuwe gevaren ontwikkeld zoals virussen, programmeerfouten en computerhacking.

Cyber aansprakelijkheid (multimedia)

Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims die voortvloeien uit online-content op een website of op sociale media (volgens welke reclameteksten of -brochures lasterlijk zijn of inbreuk maken op handelsmerken). Websites van bedrijven, sociale media en digitale reclame zijn kwetsbaar. Bovendien bestaat het gevaar van cybersquatting.